Kvinner og alternativ behandling

I en artikkel på Side2.no stilles det et betimelig spørsmål om hvorfor kvinner synes å være langt mer opptatt av såkalt alternativ behandling enn hva menn er? Det spekuleres i om det har med en generell opptatthet av helse eller om det rett og slett bare har med intuisjon å gjøre.

Fakta er at alternativ behandling i stor grad er en arena som domineres av kvinner, noe som fremkommer av flere rapporter det henvises til i den nevnte artikkelen. Professor Kristian Gundersen mener at det mest dramatiske er at såpass mange flere kvinner enn menn oppsøker alternativ behndling, og han tror mye av dette skyldes at menn ikke er like opptatt av helse som det kvinner er. Å ha et litt mer avslappet forhold til helse mener han er positivt og han understreker at man ikke nødvendigvis er nødt til å kjenne etter på hvordan kroppen er til enhver tid.

Han fortsetter med å foklare at sykdomsbildet til kvinner er annerledes enn hos men, og i dét legger han at de er sykere enn menn og at de har flere sykdomsplager som kan anses som lettere enn hva menn har. Om de oppsøker alternativ behandling fordi de er kvinner eller fordi de er mer opptatt av helse er han imidlertid usikker på.

I all hovedsak vet man allikevel ganske lite om holdningene våre til alternativ behandling eller om det er forskjeller på holdningene mellom kjønnene. Ser man på bruken av slike behandlinger er det i alle fall sikkert at det er forskjeller, og at det er kvinner som er mest ivrige.

Hver tredje voksne som ble spurt i en undersøkelse oppga at han/hun hadde anvendt seg av alternativ behandling, og da enten i form av behandlinger, urtemedisiner eller selvhjelpsteknikker.