Hypnoterapi

Hypnoterapi er en spennende alternativ behandlingsform og utgangspunktet dreier seg om av vi som mennesker selv ofte er de stom står i veien for at våre drømmer og ønsker skal kunne oppfylles. Det handler om det ubevisste for faktum er at ønsket om å lykkes definitivt kan være nærværende men at det er andre ting som gjør at fremgangen stopper opp.

Noen har uvaner de vil bli kvitt, noen ønsker å ha en mindre stressende hverdag og noen vil kanskje forandre sin livsstil, og selv om vi starter med de aller beste intensjonene skjer det ofte at vi faller tilbake igjen til gamle og uheldige mønstre.

Det foreligger diskusjoner om det egentlig er forskjell på hypnose og hypnoterapi, og noen mener at hypnose handler om at pasienten bringes til en mottakelig tilstand som betegnes som riktig. Hypnoterapien vil i disse diskusjonene gjerne fremstilles som hvordan man oppnår endringer når tilstanden til pasienten er korrekt.

Behandlere flest er skjønt enige om at disse begrepene går på det samme og man sier at hypnose er en ressurs som er enorm og som er uutnyttet som terpiform. Trenden ser imidlertid ut til å snu og flere opplever at de har god effekt av denne bruken så lange man har en terapeut som er dyktig.

Målet med hypnoterapien er å koble sammen både det bevisste og det ubevisste når det kommer til felles tanker og ønsker, og dermed kunne øke sjansen for at vi skal oppnå akkurat det vi er ute etter. Det er ingen tvil om at vi i det ubevisste sinnet har store ressurser tilgjengelig, men at disse gjerne ligger der ubrukt. Hypnoterapi vil derfor i stor grad omhandle kunnskap om hvordan det ubevisste sinnet fungerer og dermed kunne utnytte det bedre.