Feng Shui: Living in Harmony

Feng Shui som livsstil og tenkemåte er veldig fascinerende, og det er egentlig vanskelig å forklare nøyaktig hva det handler om.

Harmoni i sjelen og å leve i samspill med naturen, samt å ha fokus på god energi kan sies å være hovedpilarene i denne levemåten.

Ingen religion

Feng Shui handler overhodet ikke om religion men om hvordan du som menneske skal leve på best mulig måte i samspill med naturen, og hvordan du kan kanalisere din energi og organisere dine omgivelser slik at du lever så godt og rent som mulig.

I videoen under (som beklageligvis har litt dårlig kvalitet) får de kunnskap om tankegangen som ligger bak Feng Shui. Her tas det aller meste opp og vi kan lære oss hva det berømmelige ‘chi’ innebærer.

Post navigation